Våpenlover

For å eie håndvåpen i Norge må du ha fylt 21 år og være medlem av en pistolklubb i minst 6 mnd. I løpet av denne tiden må du ta sikkerhetskurs og delta aktivt på treningene.

Våpenloven: LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].

Våpenforskrifter: FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Oversikt over Klubber og Kretser i Norges Skytterforbund: https://www.skyting.no/organisasjon/klubber-og-kretser/

Mer om Lover og Regler kan du lese her.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This